Sõnum klientidele/ Message to clients / Информация для клиента

EST:
Hea klient!
Võimalike segaduste ennetamiseks jagame Teiega informatsiooni, et käesoleval ja järgmisel nädalal võib Teie saadetistega esineda viivitusi.
4.novembril kolis Omniva pakisorteerimise üksus uude logistikakeskusse. Selle tõttu esineb tavapärases pakkide liikumises ja protsesside kiiruses kõrvalekaldeid. 
Omniva palub Teie kannatlikku meelt ja mõistvat suhtumist – muudatused on ette võetud selleks, et pakkuda Teile edaspidi kiiret ja uue kvaliteediga teenust!
Omniva palub vabandust Teile tekitatud võimalike ebamugavuste pärast ja kinnitab, et ümberkorralduste perioodi probleemid 
saavad korvatud uuel tasemel tööga uue logistikakeskuse käivitamise järel.

RUS:
Уважаемый клиент!
Во избежание возможных недоразумений сообщаем Вам, что на этой и следующей неделе Ваши отправления могут задерживаться.  
4 ноября подразделение сортировки посылок Omniva переехало в новый центр логистики. По этой причине в движении 
посылок и скорости процессов могут возникать отклонения. Omniva просит Вас отнестись к этому с терпением и пониманием – 
изменения предприняты для того, чтобы в дальнейшем оказывать услуги на новом уровне качества! 
Omniva приносит свои извинения за возможные неудобства и заверяет, что проблемы переходного периода 
будут возмещены работой на новом уровне после окончательного запуска нового центра логистики.  

ENG:
Dear client!
To prevent any confusion, we would like to notify you that some delays may occur with regard to your shipments this week and the next.  
Omniva’s parcel sorting unit was relocated to a new logistics centre on 4 November. 
This is why some delays may occur with regard to processes and the transport of parcels. Omniva is thankful for your patience and understanding – 
the changes have been adopted to provide you with a faster service at a higher quality from now on! 
Omniva apologizes for any inconvenience experienced during the transition period and confirms
that they will make it up to you with the improved service level following the launch of the new logistics centre.